BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakończenie roku  szkolnego 2011/2012

 

W dniu 29.06.2012 w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 połączone z pożegnaniem absolwentów Gimnazjum. Z tej okazji przygotowana została okolicznościowa część artystyczna oraz prezentacja multimedialna, która była formą wspomnień dla uczniów kończących szkołę. Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe czapeczki i bukieciki kwiatów. Dyrektor szkoły wręczył świadectwa z wyróżnieniem uczniom z najwyższymi wynikami oraz dyplomy i nagrody książkowe za znaczące osiągnięcia w sporcie i konkursach szkolnych. Wiele ciepłych słów skierował do uczniów Gimnazjum, którzy w większości będą kontynuowali naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w naszej szkole. Dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, była to bardzo wzruszająca uroczystość.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spartakiada

 

Po raz kolejny uczniowie z „Piątki” brali udział w Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nadzieja” oraz Stowarzyszenie „Razem”

Dnia 06.06.2012 r. dzieci udały się do Zespołu Szkól nr 2 , by uczestniczyć w sportowej rywalizacji.

W zawodach brało udział 8 drużyn. Nasza drużyna drużynowo zajęła II miejsce.

Indywidualnie III miejsce w konkurencji rzutu do kosza zajął Jan Sielicki.

Dzieci wróciły zmęczone, ale i  zadowolone z dyplomami, medalami i nagrodami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Stop przemocy”

 

W dniu 27.06.2012 odbyła się w naszej szkole akcja profilaktyczna pod hasłem „Stop przemocy”. Uczniowie w klasach wykonali plakaty dotyczące profilaktyki agresji i przemocy. Prace te omawiane były później na forum. Z wypowiedzi uczniów wynika, że doskonale zdają sobie sprawę, że agresja jest czymś złym czego należy unikać a nawet z tym walczyć. W dalsze kolejności p. Maciejewska przestawiła uczniom sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz unikania przemocy. Na zakończenie spotkania uczniowie z Samorządu Uczniowskiego odczytali  reguły bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklone konkursy : matematyczny i ekologiczny

 

           W czerwcu 2012r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się szklone konkursy : matematyczny i ekologiczny na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Celem konkursów było popularyzowanie wiedzy i  podsumowanie wiedzy i umiejętności  zdobywanych w całym roku szkolnym. Formą  tych konkursów było rozwiązywanie testów, na które składały się zadania o różnym stopniu trudności.

Wyniki konkursu matematycznego.

Szkoła Podstawowa – mistrz matematyki Damian Kabaciński

Gimnazjum – Michał Akerman

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Marek Romanowski

Wyniki konkursu ekologicznego.

Szkoła Podstawowa – I m. – Jan Włodarczyk, II m. – Krzysztof Kaliszewski, III m – Damian Kabaciński

Gimnazjum i ZSZ – I m. – Monika Waliszewska, II m. – Katarzyna Mazanowska, III m. ex. – Sandra Witkowska i Damian Rutkowski.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacja projektów edukacyjnych w Gimnazjum

 

Dnia 12.05.2012r. odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych w klasie II gimnazjum które zgodnie z nową podstawą programową oprócz egzaminów gimnazjalnych są jednym z wymagań ukończenia gimnazjum. Prezentacja projektów odbyła się po raz drugi  w naszej szkole.

Uczniowie prezentowali się w 3 grupach projektowych:

·        „Zabytki powiatu rypińskiego” – koordynator A. Nowak ( nauczyciel historii i WOS)

·        „Czy wyobrażasz sobie życie bez oświetlenia” – koordynator M. Malinowska (nauczyciel fizyki)

·        „30 lat parafii świętego Stanisława Kostki w Rypinie” – koordynator S. Maćkiewicz (nauczyciel religii)

Prezentacja projektów wypadła bardzo dobrze, z zachowaniem zaplanowanych wytycznych. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, nakręcili film, przygotowali pokaz z przeprowadzeniem doświadczenia. Różnorodność przygotowanych wystąpień  została pozytywnie odebrana przez uczestniczącą publiczność, wzbudzając zainteresowanie słuchaczy oraz komisji projektowej.

 Prócz poszerzenia wiedzy projekty stworzyły również wiele możliwości kształtowania postaw i zachowań naszych uczniów a przede wszystkim złamały barierę publicznego wystąpienia na forum grupy.

Jego realizacja miała również duże znaczenia dla nauczycieli. Przyczyniła się przede wszystkim do wymiany doświadczeń między koordynatorami projektu oraz do poszerzenia kompetencji w zakresie stosowania metod aktywizujących w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Sukcesy uczniów z naszej szkoły

W maju bieżącego roku został rozstrzygnięty I Wojewódzki Konkurs „Ekologiczna Szkoła” zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy, w którym  wzięli udział uczniowie koła ekologicznego w gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie.  Ideą konkursu było: propagowanie właściwych postaw i wzorców zachowań ekologicznych w najbliższym  otoczeniu, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych. Uczniowie klas gimnazjalnych – Marta Spychała i Katarzyna Mazanowska mieli za zadanie zebrać informacje i materiały oraz przygotować w szkole prezentację multimedialną na temat „Czy moja szkoła jest ekologiczna?”.

W prezentacji należało ukazać, w jaki sposób w szkole promuje się ekologię. Prezentacja oparta była na autentycznych akcjach i przedsięwzięciach ekologicznych dokonywanych w szkole i poparta zdjęciami. W konkursie brało udział 9 zespołów z 6 szkół z województwa.

Nasi uczniowie zajęli I miejsce otrzymując nagrody rzeczowe i dyplomy.

Nauczycielami przygotowującymi uczniów do międzyszkolnego konkursu byli:  K. Myślińska, M. Winnicka i Ł. Redlewski.

 

Oto niektóre przedsięwzięcia, które realizowała szkoła.

 

1.                              Prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań w SP i gimnazjum.

                        Akcje „Sprzątania jezior”

                        Akcje „Sprzątania lasów”

                         Zbiórki surowców wtórnych

                        Segregacja odpadów

                        Zazielenianie terenu szkoły

                        Wycieczki ekologiczne

                        Wyjazdy na Zielone Szkoły

                       Udział w Miejskich Obchodach Dnia Ziemi

                        Udział w międzyszkolnych konkursach ekologicznych

                        Konkursy ekologiczne w szkole

                       Obchody ważniejszych dni ekologicznych

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

III Piknik Rodzinny

           W dniu 01.06.2011r z okazji Dnia Dziecka odbył się III Piknik Rodzinny Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi nasz piknik musiał się odbyć  w szkole. Nie miało to wpływu na przebieg  imprezy i mimo wszystko humory dzieciom dopisywały. Imprezę otworzył dyrektor szkoły p. Jarosław Tomkowski witając przybyłych gości, uczniów i rodziców. Prowadzące imprezę p. Paulina Wysocka, Jowita Górecka i Barbara Kochańska powitały wszystkich krótkim przemówieniem oraz przedstawiły program spotkania. Wśród tegorocznych atrakcji znalazły się gry i zabawy sportowe, konkurs plastyczny „Wiosenna łąka”, pokaz szkolnych talentów oraz dyskoteka. Podczas trwania pikniku dla wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości serwowane były kiełbaski, grochówka, lody, ciasteczka oraz napoje. Impreza zakończyła się dyskoteką.Organizacja pikniku wymagała ogromnego zaangażowania całej rady pedagogicznej oraz sponsorów: Urząd Gminy Rypin, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Wrzosek, Piekarnia „Pati”, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Żuchowscy”, Zakład Produkcji Cukierniczej „Agatka” Marek Wyborski którym bardzo serdecznie dziękujemy.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Akcja ekologiczna

W porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim uczniowie kół ekologicznych w SP i Gimnazjum z pomocą innych uczniów uczestniczyli  w ogólnoszkolnej akcji sprzątania okolicznych wód.  Miała ona na celu uporządkowanie terenu jeziora Czarownica ze śmieci pozostawionych po zimie, propagowanie i podejmowanie akcji korzystnych dla środowiska, promocję naszej szkoły w środowisku lokalnym. Spotkanie odbyło się na działce Koła nad brzegiem w/w jeziora. Po części oficjalnej (powitanie) i organizacyjnej (rozdanie worków i rękawiczek oraz podzielenie na grupy) spora, bo 34 osobowa grupa ruszyła sprzątać zalegające na brzegach śmieci. Po dwóch godzinach przedzierania się przez chaszcze i wąskie ścieżki zebrano kilka worków szklanych i plastikowych opakowań po różnych produktach a nawet opon samochodowych pozostawionych nie tylko przez wczasowiczów ale o zgrozo również przez wędkarzy. Uczniowie przeprowadzili również wywiad z prezesem związku na temat ochrony polskich jezior oraz ochrony prawnej ryb. Na zakończenie akcji członkowie PZW przygotowali dla nas ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz napoje. Całe przedsięwzięcie poza sprzątaniem miało też rolę edukacyjną. Mamy nadzieję, że młodzież zobaczyła jak wielką szkodę środowisku wyrządzają pozostawione przez ludzi śmieci nie tylko te nad naszymi wodami czy w leśnych ostępach, ale również te w naszym najbliższym otoczeniu.

 

 

 

---------------------------------------------------------------

Wycieczka do ZOO w Płocku

           Dnia 29 maja 2012 roku dzieci z oddziału przedszkolnego, SP i Gimnazjum wzięły udział w wycieczce zorganizowanej przez panią Dorotę Urbańską. Pod opieką wychowawców – p. Renaty Pilarskiej i p. Małgorzaty Lewickiej oraz rodziców zwiedziły ZOO w Płocku. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci ze zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem, sposobem odżywiania oraz warunkami klimatycznymi w jakich żyją. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły wylegujące się na słońcu lwy, słonie, żyrafy, foki, pingwiny oraz leżący w błocie hipopotam. Zwiedziliśmy także niewielką „dżunglę”, w której były rozmaite rośliny, żółwie i fruwające, piękne, tropikalne motyle. Wycieczka bardzo nam się podobała. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

DZIEŃ MATKI

           Dzień Matki jest jednym z najpiękniejszych dni w roku. To czas, w którym każde dziecko chce obdarzyć swoją mamę podarunkami i kwiatami, wyrażając w ten sposób swój szacunek i miłość. Z tej okazji uczniowie przygotowali krótką część artystyczną, na którą złożyły się wiersze, piosenki oraz krótka scenka kabaretowa. W przedstawieniu wzięły udział również dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy z autyzmem. Zaproszone na tę uroczystość mamy nie ukrywały wzruszenia i łez. Emocje udzielały się także występującym uczniom - pojawiły się łzy oraz drżący z wrażenia głos. Na koniec każda mama otrzymała wykonaną przez naszych uczniów laurkę z życzeniami. Po akademii ogłoszono wyniki konkursu pt.: "Portret mojej Mamy". Wręczono nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. Następnie wszystkie mamy zostały zaproszone na kawę i symboliczny kawałek ciasta. Panowała miła, ciepła i przyjazna atmosfera.

 

 

 

------------------------------------------------------------

Święto PCK

         W dniu 15 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przemarszu ulicami miasta organizowanym przez PCK.  W rękach trzymali przygotowane wcześniej transparenty i chorągiewki z hasłami przewodnimi. Do przemarszu przygrywała kapela Sami Swoi z gminy Rypin. W Rypińskim domu Kultury na dzieci czekała niespodzianka. Pracownicy wyświetlili dla  nich bardzo zabawny film: "Hecka w Zoo".

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych

         Stało się już tradycją, że w dniu Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych, który obchodzony jest 12 maja uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 odwiedzają panie pielęgniarki z przychodni Dormed, aby złożyć im życzenia. W tym roku własnoręcznie wykonali kwiaty z papieru oraz kartki z życzeniami. Nie obyło się również bez słodkiego podarunku. Gdy przekroczyliśmy próg przychodni panie pielęgniarki popatrzyły na nas ze zdziwieniem, po czym przyznały, że w zupełnie zapomniały o nadchodzącym święcie. No cóż, w natłoku tylu obowiązków nietrudno zapomnieć o tym, co przyjemne. Potem były juz tylko serdeczne życzenia, wręczenie kwiatków i wymiana miłych słów. Doceniamy trudna pracę pielęgniarek i cieszymy się, że choć raz w roku możemy za nią podziękować. Nie zapomnieliśmy oczywiście o naszej szkolnej pielęgniarce pani Teresie Konopko, która opiekuje się nami  na co dzień i spieszy z pomocą, gdy tylko jej potrzebujemy.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Miejskie obchody „Dnia Ziemi”

W bieżącym roku 2012 Miejskie obchody „Dnia Ziemi” odbyły się 20.04.2012 pod hasłem  „Energia dobra dla wszystkich” pod patronatem Burmistrza Miasta Rypina. Była to już 10 edycja. Celem imprezy było popularyzowanie idei ochrony naszej planety, uświadomienie zagrożeń jakie niesie rozwój cywilizacji – ogromne zużycie energii elektrycznej oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii w codziennym życiu.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 z klasy I - III oraz z koła ekologicznego w szkole podstawowej i gimnazjum uczestniczyli wraz z uczniami innych szkół i przedszkoli w barwnym korowodzie z przygotowanymi przez siebie transparentami i plakatami. Uczniowie przeszli ulicami miasta do Rypińskiego Domu Kultury, gdzie odbył się finał obchodów „Dnia Ziemi”. Tam po wystąpieniu Burmistrza Miasta Rypina rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne, w którym nasi uczniowie brali udział. Zdobyli oni następujące miejsca: I miejsce w kategorii szkół podstawowych na plakat promujący „Zrównoważone wykorzystanie energii w codziennym życiu” - uczniowie z klasy  I-III pod kierunkiem p. M. Lewickiej i III miejsce w tej samej kategorii uczeń kl. VI SP Jan Włodarczyk pod kierunkiem p. A. Redlewskiego.        W kategorii gimnazjum na opracowanie ulotki „Oszczędzanie energii w codziennym życiu”  II miejsce zajęła Aleksandra Jurkiewicz pod kierunkiem K. Myślińskiej. Jest to duży sukces uczniów ZS Nr 5. Otrzymali oni dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Rypina.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

POTYCZKI PRZEDMIOTOWE

        Dnia 18.04.2011r. po raz kolejny odbyły się Potyczki Przedmiotowe. Celem tej imprezy było: rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, popularyzowanie wiedzy z tych przedmiotów  oraz kształtowanie zasad współzawodnictwa. Zadaniem tej inicjatywy jest także przygotowanie uczniów do sprawdzianu w Szkole Podstawowej oraz do egzaminu zewnętrznego w Gimnazjum. Jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły, które angażuje całą społeczność, obserwującą zmagania drużyn. W „potyczkach” brały udział trzyosobowe reprezentacje klas  Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Opracowane zostały zadania z różnych  przedmiotów. Nad przebiegiem konkursu czuwało powołane jury w składzie: wicedyrektor I. Andrzejczuk, M. Krajewska, M. Malinowska. Przyznano następujące miejsca: I miejsce – klasa VI SP, II miejsce – klasa I Gimnazjum, III miejsce – klasa II Gimnazjum. Atrakcją tegorocznych potyczek był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, którą przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum i II ZSZ wraz z nauczycielami biologii i przysposobienia obronnego. Chętni z publiczności mogli spróbować swoich sił dokonując masażu serca oraz sztucznego oddychania na fantomie – nowej pomocy dydaktycznej. Ważnym aspektem imprezy było uczestnictwo kibiców, którzy nagradzali swoje drużyny gromkimi oklaskami. Obserwując zmagania zawodników, mogli również sprawdzić swój poziom wiedzy odpowiadając na  krótkie pytania. Na zwycięzców czekały dyplomy oraz 6 z przedmiotów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

          19.04 w Zespole Szkół Nr 5 im ks. J. Twardowskiego odbyło się spotkanie z poezją patrona szkoły.  W VI Międzyszkolnym Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego wzięli  udział uczniowie z 8 szkól podstawowych.: Zaprezentowało się 16 recytatorów z Ostrowitego, Zakrocza, Radzik Dużych, Starorypina, Rogowa oraz z Rypina – SP 1, SP2, Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. J. Twardowskiego. Konkurs zorganizowały: Małgorzata Lewicka , Mirosława Krajewska i Agnieszka Nowak.

Jury oceniało wg podziału na dwie kategorie wiekowe- uczniowie klas I- III oraz uczniowie klas IV-VI. Przy ocenie brano pod uwagę: dykcję, dobór repertuaru, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. W jury  zasiadły panie: Mirosława Kowalczyk- bibliotekarz Miejsko-  Powiatowej Biblioteki Publicznej poetka działającej aktywnie w Bractwie Literackim, Alicja Rupińska- poetka regionalna oraz pani wice starosta DanutaTyraj. Jury po wysłuchaniu 16 recytatorów postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I- uczniowie klas I- III

1. Martyna Stefańska- SP nr 3- Rypin

2. Maciej Brzóska- SP- Radziki Duże

3. Agata  Rochowicz- SP nr1- Rypin ex  aequo Jędrzej Klonowski – SP Ostrowite

 

Kategoria II- uczniowie klas IV- VI

1. Patrycja Rygielska- SP-Ostrowite

2. Lidia Wojewódzka- SP nr1- Rypin

3. Klaudia Kamińska- SP- Zakrocz ex aequo Patrycja Waliszewska- SP- Zakrocz

 Wyróżnienie zdobył Damian Kabaciński – uczeń ZS Nr 5 w Rypinie

 

 

------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA 

 

 

        W dniu 25 kwietnia uczniowie uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczo- kulturalnej do Wąbrzeźna i Torunia. Celem nadrzędnym wycieczki było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży. Przedsięwzięcie finansowane było z funduszy unijnych a zorganizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego w Rypinie. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie. Celem tej placówki jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich poprzez naukę i pracę do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Zakład ten zatrudnia ponad 20 osób z niepełnosprawnością umysłową. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Piernika w Toruniu. Młodzież poznała historię wciąż działającej XVI wiecznej piernikarni oraz recepturę pieczenia pierników. Resztę wolnego czasu wykorzystaliśmy na zwiedzanie Starego Miasta. Warto dodać, że podczas wycieczki zapewniono młodzieży dwa posiłki: obiad w Toruniu oraz kolację w Golubiu- Dobrzyniu.

 

---------------------------------------------------------------------------

BIESIADA WIELKANOCNA

 

W związku ze zbliżającymi się świętami, w dniu 4 kwietnia odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej przy wielkanocnym stole. Biesiadę poprzedził montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów. Do wspólnego śpiewu znanych pieśni włączyli się wszyscy. Po części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły, Jarosław Tomkowski, który złożył wszystkim życzenia świąteczne.  Rozstrzygnięty został również szkolny konkurs na koszyk wielkanocny. Tu jednak nie było przegranych, bo trudno było wybrać ten najciekawszy. Każda klasa jednakowo wysoko stanęła  na wysokości zadania. Następnie wszyscy zasiedli do suto zastawionego stołu, w którym przeważały baby wielkanocne. Cała impreza wprowadziła nas w świąteczny nastrój i pozostawiła miłe wspomnienia.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przegląd Talentów Integracji im. Agnieszki Pawlickiej

 

        Nasi uczniowie już po raz trzeci wzięli udział w Przeglądzie Talentów Integracji im. Agnieszki Pawlickiej organizowanym przez Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Tym razem swoje talenty przedstawiali - Krzysiu Kaliszewski (talent plastyczny), Kamil Nowak (sztuczki z piłką nożną), Andrzej Rysiewski (talent wokalny), Wadim Straus (taniec  break dance), Damian Pawłowski (taniec hip-hop) oraz Paweł Wysocki (talent aktorski). Jak zwykle konkurencja była bardzo duża, w przeglądzie brało udział ponad 50 grup i osób indywidualnych. Nasze występy spotkały się z wielkim aplauzem, uczniowie choć zestresowani świetnie zaprezentowali swoje umiejętności. Teraz czekamy na wyniki i liczymy, że dostaniemy się do finału, który odbędzie się już 23 kwietnia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Wojewódzki Konkurs „Bądź Wzorem Dla innych”

 

        W dniu 29.03.2012r. uczniowie gimnazjalnego koła ekologicznego uczestniczyli w IV Wojewódzkim Konkursie „Bądź Wzorem Dla innych”, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radziejowie. Tegoroczna tematyka konkursu wiedzy ekologicznej. Rywalizowały ze sobą drużyny 4 – osobowe z kilku miast: Brodnicy,  2 szkoły z Torunia, Chełmży, Inowrocławia, Chełmna, Rypina, Radziejowa, Lipna rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności dotyczące przyrody i ekologii. Dodatkowym zadaniem było zaprezentowanie plakatu ekologicznego oraz medalu „Młodego Ekologa” wykonanych z materiałów przyjaznych środowisku, które drużyny przywoziły ze sobą. Drużyna naszej szkoły zajęła IV miejsce. Dodatkową atrakcją był występ artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły w Radziejowie. Organizatorzy zapewnili miłą atmosferę, dobrą zabawę i ciepły posiłek. Uczniów do konkursu przygotowała K. Myślińska.

Dzięki uczestnictwu w imprezie uczniowie naszej szkoły mieli okazję do propagowania właściwych postaw i wzorów zachowań ekologicznych, integracji młodzieży szkól specjalnych oraz zaprezentowania swoich umiejętności na forum innych szkół. Przywieźli również do szkoły dyplom i fajne nagrody.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny pt. „Pani Wiosna”

Dnia 21.03.2012r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Pani Wiosna” zorganizowany przez świetlicę szkolną. Celem tego konkursu było rozbudzenie wyobraźni twórczej dzieci oraz rozwijanie zdolności manualnych. Dzieci mogły wykonać prace różnymi metodami plastycznymi.

Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy naszej szkoły. Prace oceniane były pod względem stopnia trudności wykonania pracy, umiejętności zastosowania i połączenia różnych materiałów plastycznych, kreatywności autorów oraz humorystycznego podejścia do tematu.

Ze względu na atrakcyjność wykonanych prac komisja miała problem z wybraniem najładniejszej, ponieważ wszystkie były wykonane starannie, według kryteriów oceniania oraz widać było wkład pracy dzieci. Komisja jednogłośnie podjęła decyzję że wszystkie prace otrzymują wyróżnienia.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła praca klasy I-III szkoły podstawowej pod względem wkładu pracy i wykorzystania różnych metod plastycznych otrzymała I miejsce.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

„Pierwszy dzień wiosny”

 

            Dnia 21.03.2012r. zorganizowany został „Pierwszy dzień wiosny” przez panią Paulinę Wysocką i Jowitę Górecką na którym dzieci mogły zobaczyć jak można spędzać wolny czas pożytecznie i na wesoło.

            Imprezę otworzyły pokaz mody wiosennej wykonany przez najmłodszych uczniów szkoły. Po pokazie nastąpiła część oficjalna. Zostały wręczone nagrody za wykonane prace plastyczne w konkursie „Pani Wiosna” oraz nastąpiło przekazanie miotła anty-wagarowicza którą otrzymała klasa VI.

            Po częściach oficjalnych uczniowie przystąpili do zabawy. Zorganizowane zostało mini karaoke oraz pokaz tańca, w których uczestniczyli chętni uczniowie. Następnie uczniowie mogli wziąć udział w drużynowych zawodach i konkursach sportowych m.in. slalom z piłeczką na łyżeczce,  kozłowanie piłką, przeciąganie liny, czy spacer z woreczkiem na głowie. Zwycięskie drużyny i wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali drobne nagrody w postaci słodyczy.

            Cała uczniowska społeczność zamiast iść na wagary mogła ciekawie i wesoło spędzić ten czas w szkole. Nauczyciele zaproponowali im alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

 

 

-----------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

Ósmy marca jest dniem szczególnym dla wszystkich kobiet. To dzień, w którym są one obdarowywane kwiatami, upominkami oraz otrzymują wiele ciepłych słów.

Z tej okazji opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz z chłopcami z ZS Nr 5 w Rypinie przygotowali krótką część artystyczną, na którą złożyła się scenka kabaretowa oraz mini montaż muzyczny. Wszystkim paniom bardzo podobały się występy chłopców, a zwłaszcza popis aktorski Pawła Wysockiego, który rozbawił wszystkich do łez. Po części artystycznej chłopcy z SU rozdali wszystkim paniom oraz dziewczynkom lizaki wraz z dołączonymi do nich życzeniami. Panowała miła i przyjazna atmosfera, a na twarzach dziewcząt zagościł uśmiech.

 

------------------------------------------------------------------------------

BAL KARNAWAŁOWY

 

 

     Karnawał to czas radości, szalonych zabaw i tańca.

W  Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie klasy młodsze uczestniczyły w balu przebierańców. Oprócz tańców, były  ciekawe konkursy z nagrodami. Podczas wesołej zabawy wybrano króla i królową balu. Rodzice dla swych pociech upiekły smaczne ciasta. Tańcom nie było końca. Wspólna zabawa dostarczyła wszystkim mnóstwo radości. Wystarczy jej do przyszłego roku, kiedy to znów zorganizujemy kolejny bal.

-----------------------------------------------------------------

Zimowa piosenka

     Po raz kolejny w naszej szkole odbyło się spotkanie z Zimową Piosenką. Siódmego lutego swoje umiejętności uczniowie zaprezentowali najpierw przed dziećmi ze Szkoły Nr 3 oraz z oddziałów autystycznych, a kilka godzin później przed swoimi rodzicami.

Tegoroczną Zimową Piosenkę urozmaiciła przedstawiona przez dzieci bajka pod tytułem Królewna Śnieżka. Pod nadzorem odpowiedzialnych za tę uroczystość Pań - Mileny Malinowskiej oraz Joanny Maciejewskiej dzieci pokonały ciężką drogę wysiłku, prób i tremy, która im nieodzownie towarzyszyła. Artyści zostali nagrodzeni nie tylko wielkimi brawami, ale również upominkami wręczonymi zarówno przez Dyrekcję naszej Szkoły, jak i Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 3. Po części artystycznej aktorzy wraz z ich rodzicami zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego można było odczuć miłą atmosferę.

Największą radością tego występu jest jednak fakt, iż dzieci mogły uwierzyć w swoje możliwości i pokazać na co je stać.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

WIZYTA NASZYCH UCZNIÓW W HOSPICJUM

 

 

Już po raz trzeci tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie z Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odwiedzili rypińskie hospicjum, przynosząc pacjentom pięknie opakowane  i samodzielnie wykonane pierniczki  oraz życzenia świąteczne. Dzieciom towarzyszyły panie: wicedyrektor J. Andrzejczuk, kierownik GOPS p. H. Słowik i opiekun szkolnego koła PCK p. J. Maciejewska.

--------------------------------------------------------

JASEŁKA 2011

Dnia 19.12.2011 roku miały miejsce „Jasełka” połączone  z koncertem kolęd i pastorałek. Uczniowie pod kierunkiem pani  J. Obrębskiej i S. Maćkiewicz zaprezentowali przedstawienie o połączonej tematyce Bożonarodzeniowej oraz misyjnej. Motywem przewodnim wystąpienia była podróż do Betlejem przez różne kontynenty świata. Występ urozmaicały kolędy wykonane przez uczniów Szkoły Muzycznej.

Drugą część spotkania stanowił koncert i pastorałek. Uczniowie uczęszczający do Szkoły Muzycznej przygotowani  przez swoich nauczycieli zaprezentowali bogactwo utworów związanych z tematyką świąteczną. Koncert prowadziła pani Ilona Jakubowska, akompaniament do kolęd przygotowała p. Salomea Wochna. Wykonawcy zostali nagrodzeni wielkimi brawami.

Po koncercie odbyła się wigilia dla nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Jasełka odbyły się również w oddziałach dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem na ulicy Dworcowej, które przygotowały panie D. Urbańska i R. Pilarska z pomocą wszystkich rodziców. Miłej, świątecznej atmosferze towarzyszyły kolędy w wykonaniu dzieci.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Projekty Edukacyjne w gimnazjum

 

Dnia 15.12.2011r. odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych w klasie III gimnazjum, które zgodnie z nową podstawą programową oprócz egzaminów gimnazjalnych są jednym z wymagań ukończenia gimnazjum. Projekty te były debiutem w naszej szkole.

Uczniowie prezentowali się w 5 grupach projektowych:

1.      „Co warto wiedzieć o powiecie rypińskim” – koordynator A. Milewska ( nauczyciel geografii)

2.      „Matematyka na gwiazdkę – udowodnij, że matematyka jest społecznie użyteczna” – koordynator M. Winnicka (nauczyciel matematyki)

3.      „Znaczenie lasów – dlaczego należy je chronić” – koordynator K. Myślińska (nauczyciel biologii i chemii)

4.      „Rypin w moich oczach – z kulturą na co dzień” – koordynator M. Krajewska (nauczyciel języka polskiego

5.      „Powstanie Kościuszkowskie” – koordynator M. Jaguścik (nauczyciel historii i języka polskiego)

Prezentacja wypadła bardzo dobrze z zachowaniem zaplanowanych wytycznych, została ona pozytywnie odebrana przez uczestniczącą publiczność, wzbudzając zainteresowanie słuchaczy oraz komisji projektowej w składzie: dyrektor, wicedyrektor, opiekunowie projektów. Projekt dodatkowo oprócz poszerzenia wiedzy stworzył również wiele możliwości kształtowania postaw i zachowań naszych  uczniów a przede wszystkim złamał barierę publicznego wystąpienia na forum grupy.

Jego realizacja miała również duże znaczenia dla nauczycieli.  Przyczyniła się przede wszystkim do wymiany doświadczeń między koordynatorami projektu oraz do poszerzenia kompetencji w zakresie stosowania metod aktywizujących w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O KLASACH AUTYSTYCZNYCH

 

W naszej szkole funkcjonują dwie grupy dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. W każdej grupie pracuje jeden nauczyciel i jeden asystent nauczyciela. Dzieci uczą się nawiązywania kontaktów społecznych oraz komunikacji z otoczeniem. Rozwijane są także umiejętności z zakresu naśladowania, percepcji, motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, samodzielności oraz czynności poznawczych.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody pracy, aby jak najlepiej wspierać rozwój każdego dziecka:

 

Prowadzimy:

·        zajęcia dydaktyczne

·        zajęcia religii

·        terapię logopedyczną

·        zabawy ruchowe oraz elementy terapii integracji sensorycznej,

·        zajęcia na basenie

·        zajęcia metodą „Poranny krąg”

·        ćwiczenia z zakresu samoobsługi

·        Programy Aktywności: „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” – M. i Ch. Knillów oraz „Dotyk i komunikacja” — Ch. Knilla,

·        komunikację alternatywną,

·        ćwiczenia uspołeczniające

·        zajęcia w plenerze.

 

---------------------------------------------------------------

Profilaktyka w ,,Piątce”

 

W listopadzie w odbyło się szereg działań profilaktycznych. Ważnym zamierzeniem były zajęcia prowadzone przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej objęci byli programem ,,Życie w zgodzie i radości”. Program skierowany był na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, rozwój wyobraźni i myślenia. Ponadto kształtował zdolności radzenia sobie z przejawami negatywnych emocji.

Uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej objęci byli programem profilaktycznym ,,NOE”. Jego głównym celem było przede wszystkim przekształcenie nieprawdziwych przekonań panujących wśród młodzieży na temat picia alkoholu. Uświadomienie ich negatywnych skutków na organizm człowieka zarówno alkoholu, jak i innych substancji psychoaktywnych.

Warsztatowa forma zajęć sprzyjała większej aktywności uczniów i łatwiejszemu wyciągania wniosków. Prowadzący zajęcia cieszą się sympatią wśród uczniów, są im znani, gdyż współpracują ze szkołą już od kilku lat, dzięki czemu lepszy jest kontakt z młodzieżą.

 

---------------------------------------------------------------

Andrzejki w naszej szkole.

 

            Dzień świętego Andrzeja obchodzony jest od bardzo dawnych czasów jako wieczór wróżb i wesołych zabaw. W tym roku klasy młodsze zorganizowały wspólną zabawę andrzejkową. Były wróżby , konkursy i  spożywanie słodkości. Nie tylko uczniowie byli ciekawi, co ich czeka w najbliższej przyszłośći. Taka impreza andrzejkowa sprzyjała integracji i była wspaniałym pretekstem do spędzenia wspólnie czasu pełnego czarów.

 

------------------------------------------------------------------------

,,TRZEŹWE SPOJRZENIE”

 

Taką sztukę zaprezentował Teatr Edukacji i Profilaktyki ,,MASKA” z Krakowa. Głównym bohaterem spektaklu był uczeń szkoły średniej. Jak to młody człowiek, mylnie interpretuje rychłe wejście w dorosłość. Na swojej drodze widzi jedynie zielone światło, a wszelkie przejawy rozsądku ze strony swojego otoczenia odbiera jako zakazy i ograniczanie wolności osobistej. Ma wiele problemów z którymi sobie nie radzi, odsuwa je i ucieka w zabawę, żeby nie myśleć. Wychowuje go samotnie matka, o swoim ojcu wie niewiele poza tym, że pewnego dnia zniknął z ich życia na zawsze. Jedyne wspomnienie jakie mu po nim zostało, to wspólne „puszczanie kaczek" i słowa, że „codziennie trzeba się uczyć czegoś nowego."

Ta pełna ciepła historia o chłopcu, który zagubił się na zakręcie życia, pomimo poważnego tematu zawiera wiele elementów humorystycznych, aby łatwiej dotrzeć do widza i nie znudzić go swoja treścią. Skłania do refleksji i daje nadzieję na lepsze jutro, w końcu wszystko zależy od nas. Sztuka kończy się optymistycznie, jego życie przewartościowuje się i  wraca na właściwy tor.

Spektakl bardzo się podobał, gdyż ukazywane problemy nie były uczniom obce i duża część grupy identyfikowała się z głównym bohaterem.

 

------------------------------------------------------------------------------

,,PIEKIELNIE ANIELSKA SZTUKA”

14 listopada po raz kolejny zagościł w naszej szkole Zespół Teatralny Grupa T z przedstawieniem edukacyjno-profilaktycznym ,,Piekielnie anielska sztuka”. Aktorzy w swojej inscenizacji poruszyli  niezwykle ważne i aktualne  problemy uzależnień, przemocy oraz agresji szkolnej. Przebiegły diabeł i sympatyczny anioł w zabawny sposób próbowali przekonać publiczność do swoich racji. Forma kabaretu skupiała  uwagę wszystkich widzów, a zaskakujący przebieg wydarzeń nie pozwalał  nawet na chwile się nudzić. Uczniowie byli nie tylko biernymi obserwatorami ale również stawali się uczestnikami magicznego spektaklu. Aktywne uczestnictwo uczniów w przedstawieniu skłaniało do refleksji i sprzyjało właściwemu wyciąganiu wniosków.

 

---------------------------------------------------------------

Wyjazd do teatru

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie uczestniczyli w wycieczce do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na przedstawienie ,,Pinokio”.

Pinokio, to zabawna i poruszająca historia chłopca wystruganego z drewna przez stolarza, który decyduje się zrealizować swoje najskrytsze marzenie. Pod wpływem czarów pajacyk ożywa i zaczyna się jego niezwykła wędrówka, pełna rozmaitych przygód. Ta niezwykła opowieść wywołała wśród dzieci duże, czasami nawet skrajne emocje – od radości po smutek. W „Pinokio” dobro nieustannie walczy ze złem, a zadaniem drewnianego chłopca jest nauczyć się je rozróżniać.

            W tym niezwykle barwnym przedstawieniu dzieci zobaczyły prawie cały zespół - 19 aktorów płockiego teatru. Ciekawa gra aktorska, wspaniała choreografia bardzo podobały się młodym widzom, tym bardziej, że dla niektórych z nich była to pierwsza wizyta w teatrze.

Nieodzownym punktem wyjazdu była również wizyta uczniów w Mc Donald, na którą z niecierpliwością czekały.

Organizacją wyjazdu zajęła się pani Renata Bojarska – szkolny pedagog w ramach realizacji programu dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych, chcąc umożliwić uczniom kontakt ze sztuką oraz ukazać wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

Dnia 10.11.2011r. w Kościele Św. Stanisława Kostki odbyła się uroczysta  Msza Św. z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w której uczestniczyli  przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz społeczność uczniowska wszystkich szkół.  We Mszy Św. brały udział sztandary  placówek szkolno – wychowawczych oraz różnych organizacji miejskich i powiatowych.  Program artystyczny został przygotowany przez Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, w którym młodzież przybliżyła historię odzyskania wolności przez Polskę.  Oprawę Mszy Św. przygotowało Starostwo Powiatowe w Rypinie.  Całą uroczystość uświetnił chór pod kierunkiem pani  S. Wochny oraz orkiestra dęta pod batutą pana K. Mazurowskiego ze Szkoły Muzycznej w Rypinie.  Po Mszy wszyscy przedstawiciele oraz młodzież szkolna udali się w przemarszu pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone biało-czerwone wieńce i wiązanki  kwiatów.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny ,, Moje marzenia”

 

SKO funkcjonujące w naszej szkole ogłosiło w październiku konkurs plastyczny ,, Moje marzenia”.

Uczniowie mieli możliwość wyrażenia swoich marzeń na kartce papieru wykorzystując dowolne techniki plastyczne. Do konkursu przystąpili uczniowie klas: I-VI SP, gim,,u’’, SPP.

Ze wszystkich prac konkursowych komisja wyłoniła 12 prac wyróżniających się pomysłowością, starannością, dużym wkładem pracy.

Prace zostały wysłane na adres głównego organizatora konkursu - PKO Bank Polski w Warszawie.

Życzymy wszystkim uczestnikom wygranej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

X konkurs poezji dobrzyńskiej im. J. Pietrkiewicza

 

           Dnia 20.10.2011r. odbył się X konkurs poezji dobrzyńskiej im. J. Pietrkiewicza. Konkurs corocznie jest organizowany w Civitis Cristiana przez panią Zenobię Rogowską. Ma on na celu propagowanie poezji naszych twórców regionalnych. Corocznie uczniowie Zespołu Szxkół nr 5 w Rypinie biorą w nim udział. W Tym  roku naszą szkołę reprezentowali: Damian Kabaciński w kategorii szkół podstawowych, którego przygotowała pani B. Kujawska oraz Rafał Gołębiewski w kategorii szkół gimnazjalnych, którego przygotowała pani M. Krajewska.  Uczeń z gimnazjum zajął III miejsce. Atrakcją tego spotkania była obecność specjalnych gości – twórców regionalnych oraz Burmistrza Miasta Rypina pana Pawła Grzybowskiego, który z tej okazji zafundował uczestnikom wspaniałe nagrody oraz smaczny tort.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie konkursu papieskiego

          Dnia 20.x.2011 r. w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Portret Papieża Jana Pawła II – wspomnienie wielkiego Polaka” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rypinie  oraz ZS Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego.

W konkursie brały udział 4 szkoły powiatowe. Dostarczono 12 prac wykonanych różnorodnymi i bardzo ciekawymi technikami.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I – Patryk Wiśniewski z ZS nr 3 w Rypinie

II – Alicja Tarantowicz z ZS Nr 4 w Nadrożu

III – klasa I-III sp z ZS Nr 5 w Rypinie.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo, dyrektora ZS Nr 5  oraz p. Bożenę Zasadę 

i p. J. Obrębską.

Na rozstrzygnięcie konkursu zostali zaproszeni dyrektorzy szkół biorących udział. Po rozdaniu nagród młodzi artyści mieli możliwość skorzystania ze szwedzkiego stołu, gdzie czekały na nich gorące napoje oraz ciasta wykonane przez uczniów naszej szkoły.

 

 

 

Święto  pieczonego ziemniaka

          W dniu 19 września  z okazji corocznej tradycji  szkoły -  Święta pieczonego ziemniaka, uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego spotkali się przy ognisku  na stadionie miejskim.  Na początku uczniowie  wysłuchali różnych ciekawostek o tej pospolitej w naszym kraju roślinie.  Po licznych zabawach czas na pieczenie. Najpierw na ogień poszły kiełbaski. Potem, gdy zrobił się żar, wrzuciliśmy ziemniaczki.

Imprezka była bardzo udana i miło spędziliśmy czas! Wracając czuliśmy  nawet lekkie zmęczenie, ale co tam warto było!!!

Organizatorami imprezy były nauczycielki - Agnieszka Nowak i Małgorzta Lewicka.

Za wsparcie składamy serdeczne podziękowanie p. Anicie Fede- Chreścionko oraz państwu Wiolecie i Mirosławowi Miętkiewiczom.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13.10.2011roku w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie, tradycyjnie już,  odbyło się spotkanie całej społeczności szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli pracownikom szkoły życzenia, wręczyli bukieciki kwiatów , śpiewali piosenki o nauczycielach ,opowiadali anegdoty dotyczące życia w szkole. Na koniec zaprezentowali stroje na wesoło dla nauczycieli różnych specjalności. Cała impreza utrzymana była w tonie humorystycznym. Widownia żywo reagowała salwami śmiechu i gromkimi oklaskami. Imprezę przygotowali nauczyciele: Marzena Winnicka i Łukasz Redlewski.

Po części artystycznej głos zabrał dyrektor szkoły, Jarosław Tomkowski, który złożył pracownikom placówki życzenia okolicznościowe, złożył podziękowania i wręczył wybranym pracownikom okolicznościowe nagrody.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rocznica nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego

 

             Najważniejszą uroczystością, którą obchodzi nasza szkoła jest Święto Patrona. Dnia 05.10.2011r. w naszej szkole odbyła się uroczystość  z okazji  5 rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. Poprzedzona była ona w dniu 02.10.2011r. Mszą Świętą w Parafii Św. Stanisława Kostki,  w której uczestniczył sztandar szkoły oraz cała społeczność.

            Dyrektor szkoły Jarosław Tomkowski wygłosił słowo wstępne odwołując się do utworu naszego patrona „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Powitał również zaproszonych gości, m. in. ks. dziekana, proboszcza  tutejszej parafii, starostę i wicestarostę powiatu rypińskiego, dyrektora Domu Dziecka, dyrektora SP nr 3, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Część artystyczną  pod hasłem „Wędrówką życie jest człowieka”, które mówiło o wędrówce przez życie ks. J. Twardowskiego od strony literackiej przygotowali uczniowie ZS Nr 5. Podjęli się trudnej próby zmierzenia z utworami Jana od Biedronki, aby bardziej przybliżyć jego życie, twórczość i osobowość. Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia wspierali imprezę od strony  muzycznej. Grali na różnych instrumentach i śpiewali trudne utwory ks. J. Twardowskiego, M. Grechuty, Starego Dobrego Małżeństwa. Było to duże wyzwanie, gdyż twórczość literacka patrona jest wyjątkowa. Dzięki współpracy obu szkół uroczystość wypadła wspaniale. Młodzież została nagrodzona hucznymi oklaskami przez przybyłych gości.

 

 

 

   

Mistrzostwa Województwa Kujawsko -  Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców

 

        W dniu 27.09.2011 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie odbyły się tradycyjnie już Mistrzostwa Województwa Kujawsko -  Pomorskiego w Piłce Nożnej Chłopców. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie oraz działający przy szkole U.K.S.,,Dragon”. W zawodach brało udział sześć zespołów z naszego województwa.

Zwyciężyła drużyna z Warlubia, drugie miejsce zajęli gospodarze – Zespól Szkół nr 5 natomiast na trzeciej pozycji uplasowali się chłopcy ze Świecia.   W zawodach wyłoniono króla strzelców, którym został Tomasz Guzz ze Świecia oraz najlepszego zawodnika, którym okazał się Paweł Sławińki z Rypina. Za najlepszego bramkarza uznano zawodnika z Warlubia

Puchary i statuetki dla zwycięzców ufundowało Starostwo powiatowe, słodkie bułki piekarnia „Pati” – pani Anity Chreścionko a napoje firma handlowo-usługowa „Żuchowscy”. Sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Sprzątania Świata – Polska 2011!

 

          W dniu 16 września, 2011 r. odbyła się osiemnasta edycja ogólnopolskiej kampanii Sprzątania Świata – Polska 2011! Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało „Lasy to życie – chrońmy je”. Akcja ta jest jedną z najbardziej inspirujących i efektywnych międzynarodowych kampanii na świecie, która angażuje każdego roku ok. 40 mln wolontariuszy z ponad 100 krajów całego świata. Celem kampanii Sprzątanie Świata jest budowanie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i przyzwyczajeń na bardziej przyjazne dla środowiska oraz pobudzanie inicjatyw społecznych poprzez działania na polu ochrony środowiska.

Do tegorocznej akcji włączyły się również dzieci i młodzież szkolna wraz ze swoimi opiekunami z ZS Nr 5 w Rypinie. Oprócz sprzątania wyznaczonego terenu, odbyły się również zajęcia w grupach, które poprowadzili opiekunowie szkolnych kół ekologicznych. Uczniowie dyskutowali na temat ochrony polskich lasów, ich znaczenia dla przyrody i zdrowia człowieka, wykonali również plakaty promujące tegoroczną akcję.

Liczymy na to, że do akcji włączą się również dorośli biorąc przykład z młodzieży szkolnej, która już od wielu lat honorowo bierze udział w tym przedsięwzięciu.

 

---------------------------------------------------------------------

Rehabilitacja  nad morzem

 

We wrześniu uczniowie z Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego z Rypina uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym nad morzem. Od kilku lat uczniowie wyjeżdżają do ośrodków rehabilitacyjnych. W ubiegłym roku były to malownicze góry, w tym roku był to Ośrodek Wypoczynkowy ,,Aga” w Ustce.

Głównym celem wyjazdu było poprawienie  sprawności psychofizycznej uczestników. Spacery nadmorską plażą, wdychanie jodu było dla wszystkich doskonałym leczeniem klimatycznym. Ponadto uczestnicy korzystali z odpowiednich zabiegów dostosowanych indywidualnie dla każdego kuracjusza, typu:  światłolecznictwo, okłady borowinowe, inhalacje solankowe, aquawibron, gimnastyka ogólno usprawniająca, masaże i inne. Chętnie również korzystali z nordic walking spacerując po pobliskim lasku sosnowym. Przytulne pokoje zapewniały wypoczynek, a smaczne i urozmaicone posiłki dawały energię na cały dzień. Poza zabiegami i spacerami nauczyciele zadbali o odpowiednie atrakcje dla dzieci. Jedną z nich był rejs pirackim statkiem po Morzu Bałtyckim. W turnusie uczestniczyli uczniowie, którzy posiadali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i ich pobyt był finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Dla niektórych dzieci był to pierwszy dłuższy wyjazd, gdyż rehabilitacja trwała dwa tygodnie. Wspólne zabawy, wycieczki, zabiegi rehabilitacyjne, przebywanie ze sobą na co dzień, stworzyły bardzo przyjazną atmosferę wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Wszyscy wrócili zadowoleni, wypoczęci, pełni wrażeń, myśląc o kolejnych wyjazdach.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

AGRA  2011

 

 

Wzorem lat ubiegłych na tegorocznych dożynkacjh powiatowych „Agra 2011” w dniu 11 września Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie prezentował swoje stoisko. Zobaczyć tu można było część pomocy służących do zabaw z dziećmi, co zachęcało najmłodszych do skorzystania z nich. Ponadto zaprezentowane były prace uczniów. Zainteresowani mogli obejrzeć prezentację multimedialną naszej placówki, kronikę, otrzymać foldery i płyty z utworami wykonanymi przez uczniów Szkoły Muzycznej I-go stopnia. Nauczyciele prezentowali instrumenty, na których gry można się uczyć w naszej szkole. Orkiestra Dęta ze Szkoły Muzycznej uświetniła Mszę Świętą na stadionie.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Starosta Marek Tyburski oraz  ks. bp diecezji płockiej  Piotr Libera

--------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1 września 2011 roku o godz. 9.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

--------------------------------------------------------------------------------

TURNIEJ PAPIESKI

 

W dniu 01.06.2011 r. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie wzięli udział w „papieskim” turnieju interdyscyplinarnym, zorganizowanym przez ZS Nr 1 w Rypinie z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Celem turnieju było uczczenie Papieża – intelektualisty, artysty, miłośnika sportu i młodzieży, a także integracja środowisk szkół powiatowych. Reprezentanci pięciu zespołów szkół zmagali się w trzech kategoriach: sportowej, plastycznej i quizie. W kategorii wiedzy o Janie Pawle II drużyny miały wykazać się znajomością biografii Ojca Świętego, sportowcy startowali w konkurencjach sprawnościowych „na wesoło”, zaś plastycy ilustrowali wylosowaną uprzednio maksymę zaczerpniętą z dorobku intelektualnego Jana Pawła II.

W turnieju wzięło udział pięć szkół  powiatowych, nasi uczniowie zajęli czwarte miejsce i otrzymali dyplom oraz nagrodę książkową. Z radością należy podkreślić, że reprezentanci naszej szkoły w Quizie  Papieskim oraz za pracę plastyczną zdobyli wysokie lokaty.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego

 

    Dnia 14 czerwca 2011r. został rozstrzygnięty konkurs  plastyczny „Kukiełka – znana postać z bajki” zorganizowany przez bibliotekę szkolną ZS Nr 5.  Przez cały maj, w ramach Święta Książki  uczniowie mieli okazję wykazać się zdolnościami plastycznymi i wykonać kukiełkę ulubionej postaci z bajki. Celem tego konkursu było zachęcenie dzieci do sięgania po literaturę oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej.

Wyniki konkursu : I miejsce – Anna Kowalska z kl. I SPP, Monika Żulewska z kl. I SPP, Paweł Wysocki z kl. I SPP, II miejsce – kl. I-III Gim. U, III miejsce – kl. I-VI Sp u oraz wyróżnienia dla Julity Jabłońskiej z kl. III SP  i Michała Jaroszyńskiego z kl. III SP.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, a w bibliotece szkolnej pojawiły się kukiełki, które zostaną wykorzystane w przyszłym roku na zajęciach czytelniczych.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

PIELGRZYMKA DO OBÓR

Dnia 13.05.2011 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie wraz z p. katechetką J. Drozdowską po raz drugi skorzystała z zaproszenia ZS Nr 2 w Rypinie i o godz. 800 wyruszyła na wspólny szlak pielgrzymi do Sanktuarium Maryjnego w Oborach.

Przed wyjściem jak co roku pielgrzymów pobłogosławił ks. Prałat Marek Smogorzewski. Wędrowaliśmy stałą trasa przez Studziankę, Żałe, Radzynek i Okonin. pielgrzymowanie umilał parafialny zespół muzyczny. Wielbiliśmy Maryję pieśnią i modlitwą, atmosfera była wspaniała, zawarliśmy nowe przyjaźnie.

Po dotarciu na miejsce uczestniczyliśmy we Mszy św. i Nabożeństwie majowym, potem poczęstowano nas gorącą i smaczną grochówką. Wzmocnieni duchowo, pełni wrażeń powróciliśmy do domów. Mamy nadzieję, że za rok wyruszymy ponownie na spotkanie z Matką Boża.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BEZPIECZNE WAKACJE

W Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w ramach akcji  ,,Bezpieczne wakacje”. Zajęcia prowadził młodszy aspirant Krzysztof Rogoziński. Spotkania obejmowały całą społeczność szkolną z podziałem na dwie grupy wiekowe: uczniowie szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną.. Uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zwrócili uwagę na bezpieczny wypoczynek nad wodą. Pan policjant omówił również zagrożenia i  ryzykowne zachowania czyhające na młodych ludzi podczas samodzielnych wyjazdów na kolonie i obozy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Przegląd talentów w Bydgoszczy

 

W dniu 06.04.2011 troje uczniów z Zespołu Szkół nr 5 – Damian Pawłowski, Milena Meller i Kamil Nowak wzięli udział po raz drugi w Przeglądzie Talentów Integracji zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy. W eliminacjach wzięło udział ponad 100 osób z całego województwa. Milena i Kamil prezentowali tam swój talent plastyczny poprzez wystawę wykonanych prac, natomiast Damian zatańczył dla publiczności Break Danca oraz Elektro Boogi. Cała trójka wypadła świetnie. Byliśmy dumni, że nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty na tak ważnej imprezie. Teraz czekamy na wyniki eliminacji i trzymamy kciuki aby nasi artyści dostali się do finału, który odbędzie się za ok. 2 tygodnie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Wyprawy do biblioteki

 

W miesiącu maju w związku ze Świętem Książki i ogólnopolską akcją „Cała Polska czyta dzieciom” uczniowie naszej szkoły wybrali się dwukrotnie do biblioteki publicznej. W wycieczkach uczestniczyły następujące klasy: I-III sp ,  I spp oraz  I-VI spu pod opieką wychowawców, a także p M. Malinowskiej i p. B. Piechowiak. Dzieci odwiedziły Oddział Dziecięcy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Celem wycieczki było porównanie dobrze znanej uczniom niewielkiej biblioteki szkolnej z  biblioteką miejską. W trakcie spotkania dzieci słuchały wierszy autorstwa p. Mirosławy Kowalczyk, wykonały ilustracje do usłyszanych utworów. Miały również okazję bliżej poznać księgozbiór biblioteki.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Miejskie obchody „Dnia Ziemi”

 

W bieżącym roku 2011 Miejskie obchody „Dnia Ziemi” odbyły się w maju pod hasłem  „Las całkiem blisko nas” pod patronatem Burmistrza Miasta Rypina. Była to już 9 edycja.

Celem imprezy było popularyzowanie idei ochrony lasów naszej planety, uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą zaśmiecanie i pożary lasów oraz kształtowanie odpowiedzialności młodego człowieka za ich stan.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 z klasy I - III pod opieka p. M. Lewickiej oraz z koła ekologicznego w szkole podstawowej i gimnazjum pod opieką p. K. Myślińskiej uczestniczyli wraz z uczniami innych szkół i przedszkoli w barwnym korowodzie z przygotowanymi przez siebie transparentami i plakatami. Uczniowie zaopatrzeni w kolorowe balony, chusty, opaski i pompony przeszli ulicami miasta na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się główna impreza. Część artystyczną przygotowały dzieci z przedszkola a zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Nadleśnictwa Skrwilno i Zakładu Utylizacji w Puszczy Miejskiej.

W czasie obchodów rozstrzygnięty został m.in. konkurs plastyczny na plakat pt.„ Dary lasu”, w którym nasi uczniowie brali udział. Zwycięzcami konkursu w klasach I-III wszystkich szkół zostały dzieci z Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie: I miejsce zajął Michał Jaroszyński, II miejsce – Julita Jabłońska, III miejsce – Patryk Kurowski. Uczniów przygotowała p. Małgorzata Lewicka.

Nagrody ufundowane były przez Burmistrza Miasta Rypina.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

II Piknik Rodzinny

 

W dniu 31.05.2011r na stadionie MOSiR z okazji Dnia Dziecka odbył się II Piknik Rodzinny Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie.

Imprezę otworzył dyrektor szkoły p. Jarosław Tomkowski witając przybyłych gości, uczniów i rodziców. Prowadzące imprezę p. R. Pilarska i D. Urbańska powitały wszystkich wesołym wierszykiem, przedstawiając zarazem program spotkania.   

Wśród tegorocznych atrakcji znalazły się gry i zabawy sportowe, quiz rodzinny, konkurs plastyczny „ Jak spędzam wolny czas z rodziną” oraz pokazy policyjne. Podczas trwania pikniku dla wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości serwowane były kiełbaski z grilla, grochówka, lody oraz napoje. Impreza zakończyła się dyskoteką. Wesołej i rodzinnej atmosferze towarzyszyła przepiękna pogoda.

Organizacja pikniku wymagała ogromnego zaangażowania całej rady pedagogicznej oraz sponsorów: Urząd Gminy Rypin, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Wrzosek, Piekarnia „Pati”, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Żuchowscy”, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Za udostępnienie placu na stadionie MOSiR składamy również podziękowanie dyrektorowi ośrodka p. Szymańskiemu.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTIWAL POEZJI I WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

            W związku z beatyfikacją papieża Jana Pawła II w dniu 18.05.2011 w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie odbył się Międzyszkolny Festiwal Poezji Ojca Świętego, połączony z konkursem fotograficznym pt. „Portret Wieku” poświęconym temu wielkiemu Polakowi.

            Na spotkanie przybyli uczniowie i nauczyciele ze szkół powiatowych oraz laureatka konkursu recytatorskiego - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3, która nosi imię Jana Pawła II. Gościliśmy również ks. Krzysztofa Jończyka, pomysłodawcę wystawy i konkursu fotograficznego oraz chór ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

            Festiwal rozpoczął dyrektor ZS Nr 5 krótkim przemówieniem, w którym przypomniał postać wielkiego papieża oraz jego pontyfikat. Myślą przewodnią festiwalu były słowa Ojca Świętego „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.” Spotkanie poprowadziła wicedyrektor szkoły Iwona Andrzejczuk. Chwilom refleksji i zadumy, w której uczestnicy poszczególnych szkół prezentowali utwory poetyckie towarzyszyły dźwięki muzyki w wykonaniu Uczniów Szkoły Muzycznej oraz chóru ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

Powołane jury w składzie: ks. K. Jończyk, B. Rychlik, …. Kubacka oraz J. Tomkowski wytypowało laureatów konkursu fotograficznego, którzy otrzymali nagrody i dyplomy:

I miejsce zajął ZS Nr 2

II miejsce zajął ZS Nr 5

wyróżnienia otrzymali: ZS Nr 1 i ZS Nr 3

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wyjątkowo ciepłej atmosferze. W czasie zwiedzania wystawy nastąpiła pełna integracja uczestników, którym towarzyszyły rozmowy przy kawie i słodyczach.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Matki

 

Dzień Matki jest szczególnym dniem dla nas wszystkich,  pełnym miłości i wzruszeń. W tym dniu w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego odbyła się uroczysta akademia, na którą zaproszenie otrzymały wszystkie mamy.

Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali krótką część artystyczną, która składała się z wierszy i piosenek o matce. Na zakończenie uroczystości każda mama otrzymała własnoręcznie wykonaną przez dzieci kolorową laurkę z życzeniami, a punktem kulminacyjnym imprezy był poczęstunek dla przybyłych mam w postaci kawy i ciasta. Było bardzo miło, panowała ciepła i przyjazna atmosfera.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wycieczka do Zakładu Utylizacji

 

W dniu 18.04.2011r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie uczestniczyli w ekologicznej wycieczce do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, który mieści się w Puszczy Miejskiej. Jest on uwzględniony w Programie Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014 jako jeden z jedenastu Międzygminnych Kompleksów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, mający w założeniach obsługę mieszkańców z części gmin powiatu brodnickiego i powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Celem  krótkiej wycieczki było zapoznanie z przedmiotem działalności tutejszego zakładu utylizacji, który zajmuje się m.in. zbieraniem, segregowaniem, spalaniem i unieszkodliwianiem odpadów różnego pochodzenia, składowaniem, przetwarzaniem i obróbką niektórych z nich oraz pozyskiwaniem produktów ubocznych.

Prezes zakładu p. Edward Skiba oprowadził uczniów po terenie, który zajmuje obszar około 4,8 ha powierzchni, zapoznał ich z technologią segregowania i utylizacji odpadów, opowiedział o czynnościach, który wykonują pracownicy, pokazał pracę niektórych maszyn i urządzeń. Uczniowie docenili jak ważną rolę dla ochrony środowiska naszego regionu pełni ten zakład. Organizatorem wycieczki była opiekun koła ekologicznego K. Myślińska.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamiętamy o pielęgniarkach

 

 

     Jak co roku 12-tego maja w dniu Międzynarodowego Święta Pielęgniarek i Położnych nasi uczniowie pod opieką pani Joanny Silkowskiej odwiedzili pracownice przychodni DORMED. Każda z pań pielęgniarek otrzymała laurkę własnoręcznie wykonaną przez dzieci, słodki poczęstunek oraz moc serdecznych życzeń. Nie wszystkie panie pamiętały, że dziś jest ich święto, dlatego nasza wizyta sprawiła im spore zaskoczenie i wiele radości.

Szczególne życzenia złożyliśmy naszej szkolnej pielęgniarce pani Teresie Konopko. Podziękowaliśmy za opiekę, życzliwość i codzienną pomoc. Wiemy i rozumiemy, jak ciężka, pełna poświęceń i wyrzeczeń jest praca pielęgniarek, jak często korzystamy z ich pomocy i wsparcia. Dobrze, że jest choć jeden taki dzień w roku, gdy możemy im za to wszystko podziękować.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Międzyszkolny Konkurs Poezji im. ks. Jana Twardowskiego

 

            W dniu 10 maja 2011r. w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbyła się V edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego.

W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych z Borzymina, Nadroża, Ostrowitego, Radzik Dużych, Starorypina, Zakrocza, SP Nr 1, oraz ZS Nr 5 w Rypinie. Konkurs przebiegał w II kategoriach wiekowych – klas I –III oraz klas IV-VI.

Jury w składzie: p. Danuta Tyraj, p. Urszula Smolińska, p. Alicja Rupińska wytypowało zwycięzców:

Uczniowie nagrodzeni w kategorii I –III

-        I miejsce – Julia Cieplak z SP w Zakroczu

-        II miejsce – Barbara Cieślak z SP w Starorypinie Rządowym

-        III miejsce – Klaudia Kamińska z SP w Zakroczu

Wyróżnienia: Martyna Tomaszewska z SP w Borzyminie oraz Klaudia Wysocka z SP w Radzikach Dużych.

Uczniowie nagrodzeni w kategorii IV-VI

-        I miejsce – Weronika Rzeszotarska z SP w Starorypinie

                 - Weronika Brodowska z SP Nr 1 w Rypinie

-        II miejsce – Patrycja Rygielska z SP w Ostrowitem

                - Patrycja Waliszewska z SP w Zakroczu

III miejsce – Lidia Śmielewska z SP w Ostrowitem

                 - Paweł Drozdowski z SP w Nadrożu

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki.

Konkurs zorganizowały: Agnieszka Nowak i Małgorzata Lewicka.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Międzyszkolny Turniej w Bocce

W dniu 23.03.2011 uczniowie ZS Nr 5 w Rypinie brali udział I Turnieju Bocce (rzutna gra rekreacyjno – sportowa) w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy. Był to debiut naszych uczniów w tej mało znanej dyscyplinie sportowej. Zawody rozgrywane były zarówno między zespołami jak i indywidualnie. Brało w nich udział 6 drużyn: ZSS ze Świecia, Grudziądza, Brodnicy, Chełmna, ZS Nr 5 z Rypina oraz WTZ z Brodnicy. Uczeń naszej szkoły - D. Stolarski zajął III miejsce w rozgrywkach indywidualnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplom dla szkoły.

---------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Międzyszkolny

        Uczniowie gimnazjalnego koła ekologicznego w ZS Nr 5 w Rypinie uczestniczyli w III Wojewódzkim Konkursie „Bądź Wzorem Dla innych”, który odbył się w ZSS w Brodnicy a tegoroczna tematyka koncentrowała się wokół zagadnień ekologicznych. W konkursie rywalizowały ze sobą drużyny 4 – osobowe z kilku miast: Brodnicy, Torunia, Chełmży, Inowrocławia, Chełmna, Rypina, Radziejowa i Włocławka rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności dotyczące ekologii. Dodatkowym zadaniem było zaprezentowanie „Ekologicznej Marzanny” wykonanej z materiałów przyjaznych środowisku, którą drużyny przywoziły ze sobą. Dodatkową atrakcją był występ artystyczny pt. „ Kaczka Dziwaczka” w wykonaniu uczniów szkoły w Brodnicy. Organizatorzy zapewnili miłą atmosferę, dobrą zabawę i ciepły posiłek.

        Dzięki uczestnictwu w konkursie uczniowie naszej szkoły mieli okazję do propagowania właściwych postaw i wzorców zachowań ekologicznych, integracji młodzieży szkól specjalnych oraz zaprezentowania swoich umiejętności na forum innych szkół. Przywieźli również do szkoły dyplom i fajne nagrody.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPIEROSOM MÓWIMY ,,NIE’’

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie zajmowali się profilaktyką antytytoniową. Grupa uczniów wystawiła na forum szkoły inscenizację pt ,,Historia o złym Papierosiaku”. Przedstawienie ukazywało młodzież gimnazjalną, która wybrała się na wycieczkę szkolną do lasu.

Scena przystrojona była w wiosenne kwiaty, zielone drzewa, słychać było również śpiew ptaków. Wszystko wyglądało zachwycająco dopóki dwóch uczniów nie odłączyło się od grupy i nie zapaliło papierosa. Wówczas świat się zmienił. Chłopcy zamiast w pięknym, wiosennym krajobrazie znaleźli się w szarej cuchnącej grocie, gdzie przywitała ich postać niby ludzka, o matowych włosach i cuchnącym oddechu. Papierosiak tak wystraszył młodych palaczy, że postanowili zerwać z nałogiem i ponownie znaleźli się wśród pięknej zieleni.

W dalszej części spotkania przedstawiciele poszczególnych klas omawiali wykonane przez siebie plakaty. Każda klasa na godzinie wychowawczej zaprojektowała i wykonała plakat o tematyce antytytoniowej. Uczniowie klas młodszych w swych pracach zachęcali do zdrowego stylu życia, dużej ilości owoców, soków i wody mineralnej, a zniechęcali do spożywania chipsów i napojów energetyzujących. Uczniowie za swą pracę i ciekawe pomysły zostali nagrodzeni.

Trzecią cześć profilaktyki wypełniła projekcja filmu ,,Palenie papierosów, a fizjologia człowieka”, która definitywnie zniechęcała do palenia papierosów, podając światowe dane na temat zachorowań i umieralności. Nad całością czuwały panie: Renata Bojarska – szkolny pedagog i Joanna Silkowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwszy Dzień Wiosny w ZS Nr 5

 

Dnia 21.03.2011 roku w Zespole Szkół Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie zorganizowany został „Pierwszy Dzień Wiosny”. Po przedstawieniu profilaktycznym „Papierosom mówimy NIE” uczniowie uczestniczyli w różnych zabawach takich jak: kalambury, karaoke, w których zaangażowane zostały dzieci, dyrektorzy, wychowawcy oraz pozostali nauczyciele tej szkoły. Następnie uczniowie zmagali się drużynowo w konkursach i zawodach sportowych m.in. wyścigi w workach, z piłką, balonem, przelewanie wody czy przeciąganie uczniów na kocu. Drużyny zwycięskie oraz najbardziej aktywni uczniowie otrzymali słodycze a cała młodzież zamiast na wagarach ciekawie i w miłej atmosferze spędziła czas bawiąc się, śpiewając piosenki, rywalizując ze sobą czy dopingując innym.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REJONOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W „PIĄTCE”

 

W dniu 19.03.2011 r. w Zespole Szkół nr 5 w Rypinie odbył się XIV Rejonowy Turniej Tenisa Stołowego. Miał on charakter zawodów integracyjnych.

W turnieju brało udział 7 drużyn:

- Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy,

- Zespół Szkół Specjalnych Lipna,

- Zespół Szkół Specjalnych z Włocławka,

- Zespół Szkół nr 2 z Rypina,

- Zespół Szkół nr 1 z Rypina,

- Zespół Szkół nr 3 z Rypina,

- Zespół szkół nr 5 z Rypina.

Zawody rozgrywane były w następujących kategoriach:

- dziewczęta młodsze,

- chłopcy młodsi,

- dziewczęta starsze,

- dziewczęta młodsze.

Nagrodę główną zdobyła drużyna z ZS nr 1 w Rypinie.

Pomoc finansową przy organizacji imprezy oraz nagrody ofiarowali: Starostwo Powiatowe w Rypinie, Urząd Miasta w Rypinie, firma „OLMAR” Magdaleny i Marka Bieżuńskich, firma „Pati” Anity Chreścionko, firma PHU Zuchowscy.

Sponsorom składamy serdeczne podziękowania.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

POTYCZKI PRZEDMIOTOWE

 

Dnia 15.03.2010r. po raz kolejny odbyły się Potyczki Przedmiotowe. Jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły, gdyż angażuje całą społeczność. Celem tej imprezy było: rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, popularyzowanie wiedzy w zakresie różnych przedmiotów oraz kształtowanie zasad współzawodnictwa. Zadaniem tej inicjatywy jest także przygotowanie uczniów do sprawdzianu w Szkole Podstawowej oraz do egzaminu w Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W „potyczkach” brały udział trzyosobowe reprezentacje klas. Opracowane zostały zadania z różnych  przedmiotów, które dostosowane były do poziomu i umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych. Nad przebiegiem konkursu czuwało powołane jury. Przyznano następujące miejsca: I miejsce – klasa VI SP, II miejsce – klasa III Gim, III miejsce – egz. klasa I i II ZSZ. Ważnym aspektem imprezy było uczestnictwo kibiców, którzy nagradzali swoje drużyny gromkimi oklaskami. Obserwując zmagania zawodników, mogli również sprawdzić swój poziom wiedzy. Dla publiczności przygotowane były pytania z różnych dziedzin, za które uczniowie mogli otrzymać pozytywne oceny z poszczególnych przedmiotów. Na zwycięskie zespoły czekały dyplomy oraz słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.  Atrakcyjność  i efektywność imprezy sprawiła, że została ona wpisana do kalendarza imprez szkolnych.

Imprezę przygotowały: M. Winnicka, E. Sobiechowska, K. Myślińska i M. Krajewska.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zawody sportowe w Lipnie

 

        W dniu 19.02.2011r. drużyna chłopców z Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie brała udział w Mistrzostwach Regionu w Halowej Piłce Nożnej chłopców do lat 17. Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny z Włocławka, Rypina i Lipna.

W wyniku rozegranych meczy drużyna naszej szkoły zajęła 2 miejsce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Teatrzyk objazdowy „MAGIK”

        Dnia 19.01.2011r. w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie gościł teatrzyk objazdowy „MAGIK”, który przedstawił uczniom „Bajkę o Czerwonym Kapturku”. Dzieci z przyjemnością i zapartym tchem oglądały przedstawienie, w którym główne role odgrywały kukiełki. Atmosferę wzbogaciła piękna oprawa muzyczna. Na koniec uczniowie szkoły podstawowej mogli z bliska zapoznać się z lalkami, obejrzeć je oraz zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZDY NA BASEN

 

Już czwarty rok uczniowie naszej szkoły regularnie wyjeżdżają na basen do Sierpca.

Raz w miesiącu dzieci i młodzież mają możliwość za symboliczną odpłatą uczestniczyć

w tych wyjazdach. Celem wycieczek jest rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, nauka pływania oraz kąpiel w basenie jako forma zabawy i odpoczynku.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez uprzejmości Wójta Gminy Rypin który udostępnia nam co miesiąc darmowy przejazd autobusem. Pragniemy za to serdecznie podziękować.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Koncert Piosenki Zimowej

 

Dnia 28.01.2011 w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbył się Koncert Piosenki Zimowej. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej Do pracy wraz z młodszymi koleżankami i kolegami dostarczyli rodzicom wiele pozytywnych emocji wyśpiewując nastrojowe utwory o tematyce zimowej. Najmłodsze dzieci wypełniły te piękne chwile tanecznymi krokami. Wspólny poczęstunek rodziców z dziećmi i gronem pedagogicznym przebiegał w miłym nastroju.

Obecność rodziców na Zimowym Koncercie utwierdził dzieci i młodzież naszej szkoły w przekonaniu, że są kochane.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Pacjentów oddziału medycyny paliatywnej odwiedzili uczniowie ZS Nr 5

        Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły odwiedzili rypińskie hospicjum. W tym roku dzieci wykonały samodzielnie kartki z życzeniami. Uczniowie z klasy przysposabiającej do pracy upiekły specjalnie na tę okazję pierniki, współinicjatorką spotkań była Joanna Silkowska. Pomysłodawczynią wizyt w hospicjum jest Halina Słowik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.  - Za rok przyjdziemy znowu. Będziemy podtrzymywać tradycję - mówi kierownik GOPS oraz przedstawiciele ZS Nr 5. Odwiedzającym i uczennicom; Julicie Jabłońskiej i Karolinie Gorczyńskiej towarzyszyli: Roman Bytner, lekarz i pielęgniarki; Alicja Rakoczy i Wanda Wielgus z rypińskiego hospicjum.

---------------------------------------------------------------------------------------------

JASEŁKA 2010

        Pięknym zwyczajem naszej szkoły jest przygotowywanie przez uczniów jasełek, które przybliżają nam wydarzenia Betlejemskiej Nocy, wprowadzają w świąteczną atmosferę, pobudzają do refleksji. W tym roku zadania podjęli się uczniowie z klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Jesełka wystawione zostały dla wychowawców, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz zaproszonych gości. Dzieci poprzez swój wzruszający występ odsłoniły po raz kolejny tajemnicę narodzin Jezusa. Teksty przeplatane były kolędami i pastorałka mi śpiewanymi przez uczniów Szkoły Muzycznej I-go stopnia pod kierunkiem swoich nauczycieli. Przepiękna sceneria, szopka betlejemska, przystrojone choinki, zapalone świece sprawiały, że atmosfera była prawdziwie świąteczna i wyjątkowo ciepła.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mikołajki w ZS nr 5

W dniu 6-go grudnia w „Piątce” odbyły się mikołajki. Organizatorami byli nauczyciele oraz dyrektor fundacji „Jaskółka” Joanna Grodzicka wraz z wolontariuszami.

Cały budynek szkoły zagospodarowany był  na gry, zabawy i warsztaty plastyczne.

Na dolnym korytarzu odbywały się zawody sportowe dla starszych uczniów.  Na górnym holu wolontariusze zachęcali dzieci do zabawy z klanzą, chętnych nie brakowało.

W klasach natomiast odbywały się zabawy plastyczne. Uczniowie mogli nauczyć się robienia wielu ciekawych dekoracji i ozdób z papieru, tworzyli prace z użyciem pasteli, malowali farbami itp. Niektóre dzieci dały się namówić na pomalowanie sobie twarzy w fantazyjne wzory.

Punktem kulminacyjnym imprezy była wizyta  mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi prezentami.

Paczki dla uczniów zostały zakupione dzięki hojności i życzliwości rypińskich przedsiębiorców – były to KOMES i RTBS. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za ofiarowaną pomoc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODZICE W SZKOLE DYSKUTOWALI O DOPALACZACH

W szkole na zebraniu z rodzicami dyskutowano o środkach psychoaktywnych. Szkolenie prowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Celem spotkania było dostarczenie informacji rodzicom o środkach uzależniających ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe zagrożenie jakim są dopalacze. Profilaktyka w szkole realizowana jest systematycznie, jednak ze względu na różne nowości pojawiające się na rynku należy ją aktualizować, żeby móc wychwycić pierwsze niepokojące sygnały.

Prowadzący spotkanie przekazywali informacje w sposób kompetentny i rzeczowy, a jednocześnie bardzo przystępny. Rodzice poznali powody dla których młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne, jakie sygnały powinny budzić niepokój, a także jak mogą chronić swoje dzieci przed uzależnieniem.

Zachęcali do dobrych kontaktów ze swoim dzieckiem, okazywania mu miłości i życzliwych rozmów. Dobre porozumienie z dzieckiem, jasne wyznaczanie granic, wspieranie w jego celach i zapewnianie, że w każdej sytuacji może liczyć na pomoc rodziców, to podstawa dobrej profilaktyki.

Terapeuci popierali to przykładami ze swojej praktyki. Na zakończenie spotkania rozdali materiały informacyjne.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTERIA FANTOWA  SKO

    Dnia 18 listopada została przeprowadzona w naszej szkole LOTERIA FANTOWA SKO . Każdy los był trafiony. Za jedyną złotówkę można było wygrać maskotki, słodycze, przybory szkolne, zegarki a nawet nocną lampkę. Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dostarczyła dużo radości uczniom i przyjemności nauczycielom organizującym i wspomagającym imprezę: A. Milewska, M. Zaleśkiewicz, B. Zasada, R .Bojarska, B. Piechowiak, M. Jaguścik.

----------------------------------------------------------------------------

Pan Kleks o papierosach!

 

W Zespole Szkół Nr 5 im. ks. J. Twardowskiego grupa teatralna z Torunia przedstawiła spektakl profilaktyczny ,,Sekrety Pana Kleksa”. W przedstawieniu poruszony został problem uzależnień, ekologii oraz bezpieczeństwa na drodze.

Tytułowy bohater zostaje okradziony ze swoich najcenniejszych skarbów, jakimi były jego sekrety. Zrozpaczony Kleks wyrusza na poszukiwania. W wyprawie towarzyszy mu dzielny zajączek oraz Babula Pelagia. Po drodze napotykają wiele niebezpieczeństw i ciekawych przygód. Każda scenka kończy się pogadanką z publicznością. Dzieci same wyciągają wnioski, dzięki czemu zapamiętują przesłanie każdej ze scenek.

Spektakl opierał się na bezpośrednim kontakcie z publicznością, między aktorami a widzami cały czas trwał dialog. Humorystyczne podejście powodowało żywą reakcję dzieci, które chętnie angażowały się w przedstawienie - ucząc się poprzez zabawę.

W spektaklu nie zabrakło  kolorowych kostiumów oraz piosenek znanych dzieciom z Akademii Pana Kleksa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

    Dnia 07. 10. 2010r. najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Skrwilno. Celem wycieczki była popularyzacja Święta Pieczonego Ziemniaka, kontakt z przyrodą, wycieczka po lesie. Pracownicy Nadleśnictwa pomagali nam w zorganizowaniu wielu atrakcji dla uczniów: zwiedzanie ścieżki ekologicznej, grzybobranie, konkursy przyrodnicze za które uczniowie otrzymali drobne upominki. Na koniec pobytu odbyło się wspólne ognisko, gdzie piekliśmy kiełbaski i ziemniaki. Dzieci świetnie się bawiły i przy okazji nabyły wiele informacji o lesie.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Patrona Szkoły

 

Najważniejszą uroczystością, którą obchodzi nasza szkoła jest Święto Patrona. Dnia 6 października w czwartą rocznicę nadania naszej szkole imienia ks. Jana Twardowskiego uczniowie przynieśli w darze wielkiemu człowiekowi i poecie swą twórczość sceniczną. Podjęli się próby zmierzenia z utworami Jana od Biedronki, aby bardziej przybliżyć jego dokonania literackie. Do inscenizacji wykorzystano: wiersze z „Elementarza dla najmłodszego, średniaka i starszego" oraz piosenki : Kayi „Kiedy mówisz”, Michała Bajora „Taka miłość w sam raz" Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Było to duże wyzwanie, gdyż twórczość literacka patrona jest wyjątkowa. Z zadania młodzież wywiązała się na szóstkę. Ks. Jan Twardowski spoglądając ze sztandaru był dumny z aktorskich dokonań uczniów. Inscenizację oklaskiwali uczniowie i grono pedagogiczne. Uczniów przygotowały: Renata Pilarska i Dorota Urbańska, od strony technicznej czuwała p. Barbara Kochańska.

Podsumowaniem obchodów święta patrona była prezentacja multimedialna, przygotowana przez p. Barbarę  Kochańską oraz wystawa książek ks. Jana Twardowskiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA DO BYDGOSZCZY

 

21 września uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. J. Twardowskiego uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Bydgoszczy. Pięćdziesięcioro uczniów oklaskiwało koncert muzyki romskiej ,,Oczy czarne” w Filharmonii Pomorskiej. Młodzież zwiedziła kuluary filharmonii oraz mogła podejrzeć próbę muzyków w sali głównej, gdzie dyrygował sam Jerzy Maksymiuk. Kolejnym celem był Leśny Park Kultury i Wypoczynku ,,Myślęcinek”. Uczniowie w ZOO podziwiali zebry, łosie, kozice i inne zwierzęta. Najbardziej podobał się rozleniwiony niedźwiedź, który wygrzewał się w promieniach słońca. Po zwierzętach przyszedł czas na rośliny, które można było zobaczyć w Ogrodzie Botanicznym. Ogromna przestrzeń terenów zielonych zachwyciła wszystkich uczestników. Nieodzownym punktem wycieczki był Mcdonalds, na który uczniowie czekali z niecierpliwością. Podczas wyjazdu humory dopisywały wszystkim, a tego dnia pogoda również nie zawiodła. Zorganizowana wycieczka odbyła się w ramach realizowanego programu dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych, która miała na celu ukazanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie młodzieży kontaktu ze sztuką.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRA  2010

 

W dniu11-12 września odbywały się w naszym mieście dożynki powiatowe „Agra 2010”. Drugiego dnia tej imprezy nasza szkoła prezentowała swoje stoisko. Zobaczyć tu można było między innymi zdjęcia z imprez i uroczystości szkolnym, kronikę szkoły, kronikę sportu, zdobyte puchary w dziedzinie sportu oraz prace uczniów. 

Nauczyciele Szkoły Muzycznej I-go stopnia prezentowali instrumenty, na których gry można się uczyć w nasze szkole, uczniowie natomiast prezentowali swe umiejętności grając na tych instrumentach. Dla osób zainteresowanych dostępne były foldery szkoły, płyty z muzyką szkolnego chóru oraz wzory podań do szkoły muzycznej. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Przechodnie zatrzymywali się aby posłuchać muzyki wykonywanej przez uczniów oraz obejrzeć przepiękne prace naszych dzieci.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

1 września 2010 roku o godz. 9.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------