Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego

                                                                HISTORIA SZKOŁY

    Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 26.02.1987 roku powołano z dniem 1 września 1987 roku  Szkołę Podstawową Specjalną z siedzibą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rypinie.

Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Bogusława Rydzyńska.

    Od września 1995 roku dyrektorem szkoły był mgr Witold Szpanelewski a od września 1996 roku mgr Marzena Winnicka.

    Uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego z dnia 27 kwietnia 1999 roku powołano Zespół Szkół Specjalnych obejmujący dotychczasową Szkołę Podstawową Specjalną oraz Gimnazjum Specjalne z nową lokalizacją przy ul. Młyńskiej 12.

    Od września 1999 roku funkcję dyrektora szkoły sprawowała mgr Barbara Kujawska.

    Uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2003 roku powołano  Zasadniczą Szkołę Zawodową , która weszła w skład  Zespołu Szkół Specjalnych.

    Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 października 2003 roku dokonano zmiany nazwy szkoły na: Zespół Szkół Nr 5.

    Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 maja 2006 roku  dokonano zmiany nazwy szkoły na: Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego.

    Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 maja 2006 roku  powołano Szkołę Muzyczną I Stopnia, która weszła w skład Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.

    Od września 2009 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Jarosław Tomkowski.

   Uchwałą Rady Powiatu z dnia 31 marca 2010 roku powołano Szkołę Przysposobiającą Do Pracy, która weszła w skład Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.

   Od września 2011 roku powstał w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Oddział Przedszkolny Dla Dzieci z Autyzmem.