Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego

NASZE GRONO NAUCZYCIELSKIE

 

 
Dyrektor szkoły: mgr Jarosław Tomkowski Wicedyrektor szkoły: mgr Iwona Andrzejczuk
Lp. Nauczyciel  

 

Kwalifikacje zawodowe
1
Andrzejczuk Janina  

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (rewalidacja upośledzonych umysłowo),

Studia podyplomowe z zakresu logopedii,

Studia podyplomowe z wychowania fizycznego,

Studia podyplomowe menedżer oświaty,

Kurs - kinezjologia edukacyjna metodą Paula  Dannisona I i II stopnia,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - Kinezjologia edukacyjna - Paula Dennisona,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

2 Bojarska Renata

 

Studium Nauczycielskie nauczania początkowego,

Studia mgr uzupełniające w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Specjalistyczne szkolenie I stopnia w zakresie HIV/AIDS i narkomanii,

Kurs doskonalący w zakresie przeciwdziałania przemocy metodą ART,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

3

Dąbrowska Jolanta

 

Studia licencjackie - pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną,
Studia magisterskie z logopedii,
Studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
Kurs- język migowy-poziom podstawowy,
Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

4

Jaguścik Małgorzata

 

Studium Nauczycielskie - nauczanie początkowe,

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z historii,

Studia podyplomowe z j. polskiego,

Studia podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości,

Kurs kwalifikacyjny - organizacja i zarządzanie oświatą.

5

Kochańska Barbara

 

Studia mgr wychowania technicznego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnej,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - kinezjologia edukacyjna metodą Paula Dennisona I i II stopnia,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "sprawdź jak się porozumiewasz",

Kurs - zastosowanie muzykoterapii w pracy pedagogicznej,

Kurs - inspirowanie dziecka do aktywności przez ruch, obraz, dźwięk,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

6

Krajewska Magdalena

 

Studia mgr nauczanie początkowe,

Studia podyplomowe z logopedii.

7

Krajewska Mirosława

 

Studia mgr pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z j. polskiego,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

8

Kujawska Barbara

 

Studium Nauczycielskie - nauczanie początkowe,

Studia mgr z pedagogiki rewalidacyjnej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą,

Studia podyplomowe z j. polskiego,

Studia podyplomowe z muzyki.

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,

Kurs - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,

Kurs - metoda dobrego startu,

Kurs - muzyka łagodzi obyczaje-zastosowanie muzykoterapii w praktyce pedagogicznej,

Kurs - Planowanie polityki oświatowej w samorządach,

Certyfikat MEN - lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

9

Wysocka Paulina

 

Studia mgr z pedagogiki resocjalizacyjnej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

10

Lechowicz Henryk

 

Studia mgr z wychowania technicznego,

Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny - organizacja i zarządzanie oświatą,

11

Lewicka Małgorzata

 

Studium Nauczycielskie wychowania przedszkolnego,

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe- edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym.

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda dobrego startu wg. M. Bogdanowicz,

12

Maciejewski Cezary

 

Studia mgr z wychowania fizycznego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - korekcja i kompensacja wad postawy,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - integracja sensoryczna.

13

Malinowska Milena

 

Studia wyższe zawodowe w zakresie edukacji i rewalidacji upośledzonych umysłowo,

Studia mgr z resocjalizacji,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z fizyki i astronomii,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

14

Milewska Agnieszka

 

Studium Nauczycielskie wychowania przedszkolnego,

Studia mgr z pedagogiki rewalidacyjnej,

Studia mgr z pedagogika - komputery w edukacji,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z geografii.

15

Myślińska Katarzyna

 

Studia mgr z  pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z przyrody,

Studia podyplomowe z biologii,

Studia podyplomowe z chemii,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej.

16

Nowak Agnieszka

 

Studia mgr z historii,

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Studia podyplomowe z tyflopedagogiki,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R.

17

Obrębska Jolanta

 

Studia wyższe zawodowe w zakresie nauczania religii,

Studia mgr z nauki o rodzinie,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z surdopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - języka migowego - I stopień

Kurs - metoda fonogestów - I stopień,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - alternatywne i wspomagające metody komunikacji,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

18

Piechowiak Beata

 

Studia mgr uzupełniające z pedagogiki bibliotecznej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

19

Pilarska Renata

 

Studia mgr z nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie i edukacja osób z autyzmem,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Kurs - ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "sprawdź jak się porozumiewasz",

Kurs - muzyka łagodzi obyczaje-zastosowanie muzykoterapii w praktyce pedagogicznej,

Kurs - inspirowanie dziecka do aktywności przez ruch, obraz, dźwięk,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

20

Szymańska Izabela

 

Studia mgr z psychologii,

Studia podyplomowe z socjoterapii,

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

21

Maciejewska Joanna

 

Studia wyższe zawodowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

Studia mgr z pedagogiki,

Studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny,

Studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego,

Studia podyplomowe z technologii żywności,

Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - techniki niewerbalne w pracy z dziećmi,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej.

22

Silkowski Marcin

 

Studia mgr inż. z technologii żywności i żywienia człowieka,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy.

23

Sobiechowska Edyta

 

Studia mgr z nauczania początkowego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z matematyki,

Studia podyplomowe z przysposobienia obronnego,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

24

Górecka Jowita

 

Studia mgr z pedagogiki,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia licencjackie - wychowanie fizyczne,

Kurs - podstawy terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

25

Urbańska Dorota

Studium Nauczycielskie z wychowania przedszkolnego,

Studia mgr uzupełniające z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z zakresu form taneczno-gimnastycznych i aerobiku,

Studia podyplomowe z historii,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - wprowadzenie do muzykoterapii.

26
Winnicka Marzena  

Studia mgr z nauczania początkowego,

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej - rewalidacja upośledzonych,

Studia podyplomowe z przyrody,

Studia podyplomowe z matematyki,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej.

27 Walasiewicz Anna   Studia licencjackie - edukacja wczesnoszkolna z j.niemieckim,
Studia magisterskie - wczesna edukacja,
Studia podyplomowe - terapia pedagogiczna, bhp, wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem,
Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,
Kurs - podstawy felinoterapii
28 Zaleśkiewicz Marzena  

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z socjoterapii,

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda dobrego startu wg. M. Bogdanowicz,

Kurs - terapia logopedyczna dzieci z MPD,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Kurs - terapia logopedyczna dziecka z mózgowym porażeniem dziecieńcym.

29 Zasada Bożena  

Studium Nauczycielskie z nauczania przedszkolnego,

Studia mgr uzupełniające z pedagogiki rewalidacyjnej,

Studia podyplomowe z plastyki,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - techniki niewerbalne w pracy z dziećmi,

Kurs - Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

30 Kuczyńska Ilona  

Studia licencjackie - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

Studia magisterskie - edukacja wczesnoszkolna,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,
Studia podyplomowe z matematyki,
Kurs - terapia behawioralna dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - autyzm, zespół Aspergera,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

31 Wysakowska Aleksandra  

Studia mgr z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

32 Witkowska Monika

Studia mgr z rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo - oligofrenopedagogika,

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - terapia behawioralna dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - autyzm, zespół Aspergera,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - techniki niewerbalne w pracy z dziećmi,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

33 Pietrkiewicz Katarzyna Studia licencjackie - pedagogika rewalidacyjna,
Studia magisterskie - pedagogika rewalidacyjna,
Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika,
Studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna,
Studia podyplomowe - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
Kurs - metoda K.M. Knillów,
Kurs I i II stopnia - terapia ręki,

Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,

Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.

34 Redlewski Łukasz  

Studia mgr z kulturoznawstwa w RFN,

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,

Studia podyplomowe z tłumaczenia prawniczego, ekonomicznego i technicznego w języku niemieckim,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

35 Rucińska Katarzyna   Studia licencjackie - pedagogika o spec. doradztwo rehabilitacyjne,
Studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej - oligofrenopedagogiki,
Kurs I i II stopnia - terapia ręki,
Kurs - funkcjonalna diagnoza testem PEP-R,
Warsztaty - Sala Doświadczania Świata.
36 Tomkowski Jarosław  

Studia mgr z pedagogiki - organizacja i zarządzanie oświatą,

Studia podyplomowe z resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.