Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego

NASZE GRONO NAUCZYCIELSKIE

 

 
Dyrektor szkoły: mgr Jarosław Tomkowski Wicedyrektor szkoły: mgr Iwona Andrzejczuk
Lp. Nauczyciel  

 

Kwalifikacje zawodowe
1 Andrzejczuk Janina  

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (rewalidacja upośledzonych umysłowo),

Studia podyplomowe z zakresu logopedii,

Studia podyplomowe z wychowania fizycznego,

Studia podyplomowe menedżer oświaty,

Kurs - kinezjologia edukacyjna metodą Paula  Dannisona I i II stopnia.

2 Bojarska Renata

 

Studium Nauczycielskie nauczania początkowego,

Studia mgr uzupełniające w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej,

Kurs - metoda K.M. Knillów.

3

Maćkiewicz Sylwia

 

Studia mgr z teologii,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

4

Jaguścik Małgorzata

 

Studium Nauczycielskie - nauczanie początkowe,

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z historii,

Studia podyplomowe z j. polskiego,

Studia podyplomowe z podstaw przedsiębiorczości,

Kurs kwalifikacyjny - organizacja i zarządzanie oświatą.

5

Kochańska Barbara

 

Studia mgr wychowania technicznego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnej,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - kinezjologia edukacyjna metodą Paula Dennisona I i II stopnia,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

6

Krajewska Magdalena

 

Studia mgr nauczanie początkowe,

Studia podyplomowe z logopedii.

7

Krajewska Mirosława

 

Studia mgr pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z j. polskiego,

Kurs - metoda K.M. Knillów.

8

Kujawska Barbara

 

Studium Nauczycielskie - nauczanie początkowe,

Studia mgr z pedagogiki rewalidacyjnej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą,

Studia podyplomowe z j. polskiego,

Studia podyplomowe z muzyki.

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

9

Wysocka Paulina

 

Studia mgr z pedagogiki resocjalizacyjnej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania i edukacji uczniów autystycznych.

10

Lechowicz Henryk

 

Studia mgr z wychowania technicznego,

Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny - organizacja i zarządzanie oświatą,

11

Lewicka Małgorzata

 

Studium Nauczycielskie wychowania przedszkolnego,

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe- edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym.

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda dobrego startu wg. M. Bogdanowicz,

12

Maciejewski Cezary

 

Studia mgr z wychowania fizycznego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - korekcja i kompensacja wad postawy.

13

Malinowska Milena

 

Studia wyższe zawodowe w zakresie edukacji i rewalidacji upośledzonych umysłowo,

Studia mgr z resocjalizacji,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z fizyki.

14

Milewska Agnieszka

 

Studium Nauczycielskie wychowania przedszkolnego,

Studia mgr z pedagogiki rewalidacyjnej,

Studia mgr z pedagogika - komputery w edukacji,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z geografii.

15

Myślińska Katarzyna

 

Studia mgr z  pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z przyrody,

Studia podyplomowe z biologii,

Studia podyplomowe z chemii.

16

Nowak Agnieszka

 

Studia mgr z historii,

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

17

Obrębska Jolanta

 

Studia wyższe zawodowe w zakresie nauczania religii,

Studia mgr z nauki o rodzinie,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z surdopedagogiki.

18

Piechowiak Beata

 

Studia mgr uzupełniające z pedagogiki bibliotecznej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

19

Pilarska Renata

 

Studia mgr z nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie i edukacja osób z autyzmem,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

20

Szymańska Izabela

 

Studia mgr z psychologii,

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

21

Maciejewska Joanna

 

Studia wyższe zawodowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

Studia mgr z pedagogiki,

Studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagog szkolny,

Studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego,

Studia podyplomowe z technologii żywności,

Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

22

Silkowski Marcin

 

Studia mgr inż. z technologii żywności i żywienia człowieka,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy.

23

Sobiechowska Edyta

 

Studia mgr z nauczania początkowego,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z matematyki,

Studia podyplomowe z przysposobienia obronnego.

24

Górecka Jowita

 

Studia mgr z pedagogiki,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs - podstawy terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem aspergera.

25

Urbańska Dorota

Studium Nauczycielskie z wychowania przedszkolnego,

Studia mgr uzupełniające z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z zakresu form taneczno-gimnastycznych i aerobiku,

Studia podyplomowe z historii,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - wprowadzenie do muzykoterapii.

26 Winnicka Marzena  

Studia mgr z nauczania początkowego,

Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej - rewalidacja upośledzonych,

Studia podyplomowe z przyrody,

Studia podyplomowe z matematyki,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

27 Zaleśkiewicz Marzena  

Studia mgr z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika),

Studia podyplomowe z socjoterapii,

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

Kurs kwalifikacyjny - wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda dobrego startu wg. M. Bogdanowicz,

Kurs - terapia logopedyczna dzieci z MPD.

28 Zasada Bożena  

Studium Nauczycielskie z nauczania przedszkolnego,

Studia mgr uzupełniające z pedagogiki rewalidacyjnej,

Studia podyplomowe z plastyki,

Kurs - metoda K.M. Knillów,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

29 Nowowiejska Monika  

Studia mgr z pedagogiki wczesnoszkolnej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Kurs kwalifikacyjny z terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi,

30 Wysakowska Aleksandra  

Studia mgr z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej.

31 Witkowska Monika  

Studia mgr z rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo,

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej,

Kurs - metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,

32 Redlewski Łukasz  

Studia mgr z kulturoznawstwa w RFN,

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,

Studia podyplomowe z tłumaczenia prawniczego, ekonomicznego i technicznego w języku niemieckim,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

33 Tomkowski Jarosław  

Studia mgr z pedagogiki - organizacja i zarządzanie oświatą,

Studia podyplomowe z resocjalizacji i profilaktyki społecznej,

Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.