NASZA SZKOŁA

 

  Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego to placówka przyjazna i bezpieczna, zapewniająca równość szans, wychowująca w duchu tolerancji i poszanowania prawa do życia w godności oraz przygotowująca ucznia do pełnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferta edukacyjna

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • Klasa dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.

 SZKOŁA PODSTAWOWA

·         Klasy I-VI dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

·         Klasy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną

GIMNAZJUM

·         Klasy I-III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

  • Klasa wielozawodowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach, zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody 3-letnie – kucharz, sprzedawca, lakiernik, fryzjer, rolnik, murarz - tynkarz, dekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec i inne wybrane przez ucznia)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

  • Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa 3 lata.