Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego

"Miłość światło zapala, nadzieja uczy czekać pomaleńku"

                                                                                Ks. Jan Twardowski

SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ

 

ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

KONTAKT:  

         87-500 Rypin ul. Młyńska 12

tel/fax  54 2803642

   e-maill:  zss_rypin@wp.pl